Matematyka
koniara22222222
2017-09-24 12:34:17
Hej proszę o szybką pomoc :D Punkt A=(-3,-4) i B=(1,-6) są końcami średnicy pewnego koła. Czy poniższe zdania są poprawne czy fałszywe? a)Długość średnicy tego koła jest mniejsza od 5. P/F b)Pole tego koła jest większe od 60. P/F c)Obwód tego koła jest większy od 20. P/F Dołączam 30ptk za szybką odpowiedź ;D I daje NAJ <3
Odpowiedź
daxter
2017-09-24 16:03:20

Długość średnicy oznaczmy |AB|, a promień r [latex]|AB| = sqrt{(-3-1)^2 + (-4+6)^2} = sqrt{16+4} = sqrt{20} = 4,4721[/latex] [latex]r = frac{|AB|}{2} = 2,236[/latex] Pole [latex]P = pi r^2 = 15,7[/latex] Obwód [latex]L = 2 pi r = 14[/latex] 1P 2F 3F

Dodaj swoją odpowiedź