Geografia
363
2017-09-24 10:31:17
Które z poniższych warunków sprzyjają powstawaniu ujść lejkowatych ? : *szybki nurt rzeki *powolny nurt rzeki *dominacja erozji wgłębnej *dominacja erozji dennej *prądy morskie lub odpływ *dominacja akumulacji bocznej *dominacja erozji bocznej TRZEBA ZAZNACZYĆ POPRAWNE ODPOWIEDZI! PROSZĘ O ODP, DAM NAJ ;)
Odpowiedź
adi123123
2017-09-24 16:58:37

Szybki nurt rzeki, dominacja erozji wgłębnej, prądy morskie byl odpływ, dominacja erozji bocznej :)

Dodaj swoją odpowiedź