Matematyka
nitaa
2017-06-22 01:02:37
Wyjaśnij dlaczego obkładając nierówność [latex]a extless b[/latex] logarytmem o podstawie mniejszej od jedności znak nierówności się zmienia a jeśli podstawa jest większa od jedności to znak pozostaje. (Wszystkie potrzebne założenia o [latex]a,b[/latex] są spełnione)
Odpowiedź
BoskiGniap
2017-06-22 06:02:49

Wynika to z tego, że logarytm o podstawie z przedziału (0,1) jest funkcją malejącą, czyli jeśli af(b).

Dodaj swoją odpowiedź