Geografia
Legia1414
2017-09-24 10:03:57
1.wyjaśnij rodzaje migracji: -emigracja -imigracja -reemigracja -deportacja -repatriacja 2.wyjaśnij czym jest saldo migracji i wspólczynnik salda migracji 3.migracja dzieli się: -ze względu na przyczyne: -ze wzgledu na zasięg. 4.migracja zewnetrzna w polsce od 2wojny światowej: -2 wojna światowa: -po 2 wojnie światowej.
Odpowiedź
Patrycja1996
2017-09-24 13:13:35

1) Emigracja- odpływ ludności Imigracja- przypływ ludności Deportacja- przymusowe przesiedlanie danej ludności w ramach kary lub represji. Repatriacja- powrót do kraju ojczystego osób uprzednio wysiedlonych, internowanych lub wskutek innych przyczyn znajdujących się poza jego granicami. Reemigracja- powrót z emigracji tymczasowej 2) Saldo migracji to różnica liczby emigrantów od liczby imigrantów. Współczynnik salda migracji to iloraz salda migracji i liczy ludności razy 1000 promili 3) Przyczyny: ekonomiczna, polityczna, religijna, rodzinna 4) - 2WŚ Przesiedlenia Polaków wgłąb ZSRR, Przesiedlenia Polaków jako przymusowych robotników do Niemiec, uchodźstwo Polaków różnymi drogami na Zachód po IIWŚ Przesiedlenia Polaków z Kresów Polskich na Ziemie Odzyskane Emigracja w czasie stanu wojennego

Dodaj swoją odpowiedź