Matematyka
wiki2233
2017-09-24 05:44:17
rzucasz dwa razy monetą .oblicz prawdopodobieństwo otrzymania w obu rzutach orła, oraz w obu rzutach tego samego wyniku
Odpowiedź
ann2222
2017-09-24 09:33:07

|Ω|=4 Ω={(o,o)(o,r)(r,o)(r,r)} a) A={(o,o) |A|=1 |A|=`1 P(A)=1/4 b) B=(o,o)(r,r) P(B)=2/4= 1/2

Dodaj swoją odpowiedź