Chemia
panda05
2017-09-24 04:15:27
Zapisz etapy dysocjacji jonowej następujących substancji A) kwasu fosforowego V B) kwasu siatkowego IV
Odpowiedź
milusia12
2017-09-24 08:51:02

A) H3PO4-> 3 H+ + PO4 3- B) H2SO3-> 2H+ + SO3 2-

Dodaj swoją odpowiedź