Polski
94kisiel94
2017-09-24 03:41:17
W podanych zdaniach zostały wyróżnione podmioty.Znajdź w tekście inne rzeczowniki i podkreśl je linią falista (wy możecie mi napisać co trzeba podkreślić).Następnie odpowiedz, jaka jest ich rola w zdaniach.Wchodzi król. Wita królową. Dworzanie się kłaniają. Pozdrawiają władcę. Zjawia się służba. Przynosi potrawy. Zalewa wino. Rozpoczyna się uczta. Muzykanci się przygotowują. Stroją instrumenty.
Odpowiedź
Mario125
2017-09-24 05:09:18

1.dworzanie 2.wladce 3.służba 4.potrawy 5.wino 6.uczta 7.muzykanci 8.instrumenty

Dodaj swoją odpowiedź