Fizyka
udziu88
2017-09-24 03:27:37
Daje naj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Odpowiedź
barbi137
2017-09-24 08:03:53

I odcinek : ruch jedn. przyspieszony z Vo = 0 II odcinek ruch jednostajny Dane : Vo = 0 m/s V = 25 km/h = 25 *1000 m /3600 s = 6,94 m/s t₁ =  1,5 min = 1,5 *60 s = 90 s V₂ = 15 km/h = 15 *1000 m /3600 s = 4,17 m/s t₂ = 2,5 min = 2,5 *60 s = 150 s a) 25 km/h = 6,94 m/s b) [latex]s_1 = frac{at^2}{2 } [/latex] [latex]a = frac{V}{t_1} [/latex] [latex]a = frac{6,94 frac{m}{s} }{90 s } = 0,08 frac{m}{s^2} [/latex] [latex]s_1 = frac{0,08 frac{m}{s^2} * (90 s )^2}{2} = 324 m [/latex] [latex]s_2 = V_2 * t_2[/latex] [latex]s_2 = 4,17 frac{m}{s} *150 s = 625,5 frac{m}{s} [/latex] sc = s₁ + s₂  ; droga całkowita sc = 949,5 m c) Vsr = sc / tc t c = 150 s + 90 s = 240 s Vsr = 949,5 m /240 s = 3,96 m/s = 14,26 km/h 1 m/s = 3,6 km /h 3,96 m/s = x km/h

Dodaj swoją odpowiedź