Język niemiecki
eRAPe
2017-09-24 03:20:47
Zadanie 7. Przeczytaj ogłoszenia 7.1.–7.4. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A–E). Wybierz rozwiązania do tabeli (załączniki) Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia.
Odpowiedź
prosto11
2017-09-24 08:35:53

7.1. d 7.2. c 7.3. a 7.4. e

Dodaj swoją odpowiedź