Matematyka
beata01
2017-09-24 02:53:27
Oblicz długość boku kwadratu którego przekątna ma długość d. b) d= [latex] sqrt{3} [/latex] c) d= 7 [latex] sqrt{2} [/latex]
Odpowiedź
arkham
2017-09-24 04:59:41

W takim razie. b) [latex]d = sqrt{3}[/latex] [latex]d = asqrt{2}[/latex] [latex]sqrt{3} = asqrt{2}[/latex] [latex]a = frac{sqrt{3}}{sqrt{2}} = frac{sqrt{6}}{2}[/latex] d) [latex]d = 7sqrt{2}[/latex] [latex]d = asqrt{2}[/latex] [latex]7sqrt{2} = asqrt{2}[/latex] [latex]a = 7[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź