Matematyka
sitek55
2017-09-24 02:05:37
Napisz wzór funkcji liniowej ,jeśli jej współczynnik kierunkowy jest równy 2/3 i jej wykres przechodzi przez punkt P (3,1)
Odpowiedź
sandra03
2017-09-24 04:25:48

[latex]y = ax + b[/latex] [latex]P = (3,1)[/latex] [latex]a = frac{2}{3}[/latex] [latex]y = frac{2}{3}x + b[/latex] [latex]1 = frac{2}{3}*3 + b[/latex] [latex]1 = 2 + b[/latex] [latex]b = -1[/latex] [latex]y = frac{2}{3}x -1[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź