Polski
alik07
2017-09-24 01:45:07
napisz czym się zajmują przedstawione instytucje lub co można w nich załatwić
Odpowiedź
Tola123
2017-09-24 08:29:00

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu powołany został ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r., a rozpoczął działalność 19 stycznia 1999 r. Celem powstania instytucji było zachowanie pamięci o historii Polski, szczególnie w kontekście ofiar i szkód poniesionych przez Polskę w trakcie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Ustawa o IPN nawiązuje również do obowiązku ścigania zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodni wojennych oraz powinności zadośćuczynienia pokrzywdzonym przez państwo. Siedziba IPN znajduje się przy ul. Wołoskiej 7 w Warszawie, jednocześnie działa także w miastach, w których działają także sądy apelacyjne, tj. w, Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Szczecinie, Wrocławiu, Rzeszowie. IPN jest instytucją o charakterze naukowym, choć jej cechą szczególną jest posiadanie uprawnień o charakterze śledczym. IPN jest finansowany z budżetu państwa. Do najważniejszych zadań Instytutu należy: - gromadzenie i sprawowanie pieczy nad dokumentami organów bezpieczeństwa państwa (jakie powstały w latach 1944-1989), - ściganie zbrodni nazistowskich i komunistycznych, - edukowanie obywateli z zakresu O to chodzi ? Nie jestem pewna , ale mam nadzieje ze pomogła

Dodaj swoją odpowiedź