Fizyka
sapik18
2017-09-24 01:24:37
Zad 1147 i 1148 Proszę o wytłumaczenie
Odpowiedź
AudreyHepburn
2017-09-24 02:01:45

1147. Źródło emituje energie równomiernie we wszystkie strony. Natężenie dźwięku w danym miejscu możemy obliczyć: [latex]I = frac{P}{S} [/latex] P - moc źródła, znamy jako ilość energii wysyłanej w każdej sekundzie ([latex]P = frac{E}{t} [/latex]) S - to powierzchnia kuli, na której roznosi się dźwięk ([latex]S = 4pi R^2[/latex], R - odległość od źródła) Zatem: [latex]I = frac{P}{S} = frac{E}{4pi R^2t} = frac{2*10^{-3} J}{4pi (1m)^2 1s} = frac{10^{-3} }{2pi} W/m^2 [/latex] 1148. [latex]Dane:\ P = 4pi *10^{-4} W\ L = 40 dB\ I_0 = 10^{-12} W/m^2[/latex] Najpierw wyliczamy natężenie dźwięku bo znamy jedynie jego poziom: [latex]L = 10log frac{I}{I_0}\ 40 = 10log frac{10^x}{10^{-12}}\ 4 = x + 12\ x = -8\ I = 10^{-8} W/m^2\ \ I = frac{P}{4pi R^2}\ R^2 = frac{P}{4pi I} = frac{4pi * 10^{-4}}{4pi * 10^{-8}} = 10^{4} =\ R = 10^2 = 100 m [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź