Matematyka
SeluŚ
2017-09-24 00:57:17
Rozwiąż równanie. DAM NAJ! (załącznik)
Odpowiedź
Roxx82
2017-09-24 05:20:43

i) x³+4x=-5x² x³+5x²+4x=0 x(x²+5x+4)=0 x=0 ∨x²+5x+4=0              Δ=9 x=-4 ∨ x=-1 j) -1/2x⁴+x³=1/2x² -1/2x⁴+x³-1/2x²=0 x²(-1/2x²+x-1/2)=0 x²=0 ∨ Δ=2 x=1+√2 ∨ x=1-√2 k) 3x⁵=[latex] frac{ x^{7} +3 x^{6} }{6} [/latex] |*6 18x⁵=x⁷+3x⁶ x⁷+3x⁶-18x⁵=0 x⁵(x²+3x-18)=0 x⁵=0 v (x²+3x-18)=0 x=0 v Δ=81 x=-6 v x=3 l) [latex] frac{20 x^{7}+ x^{3} }{8} = frac{ x^{7} -2 x^{5} }{2} [/latex] [latex]|*8[/latex] 20x⁷+x³=4x⁷-8x⁵ 20x⁷+x³-4x⁷+8x⁵=0 16x⁷+8x⁵+x³=0 x³(16x⁴+8x²+1)=0 x³=0 v 16x⁴+8x²+1=0 x=0    v     (4x²+1)²=0                 4x²=-1                  x²=-1/4                    x∈∅

Dodaj swoją odpowiedź