Matematyka
radziob13
2017-06-22 00:48:57
|x| + |y| =0 ln(x) + ln(y) = 0
Odpowiedź
paulina902
2017-06-22 04:04:38

[latex]x,y extgreater 0\\ |x|+|y|=0\ ln x+ln y=0\\ x+y=0\ ln x+ln y=0\\ x=-y\ ln x+ln y=0\\ ln -y+ln y=0\ ln -y^2=0\ -y^2=1\ y^2=-1\ yin emptyset Rightarrow xin emptyset[/latex] Brak rozwiązań.

xxxxx12345
2017-06-22 04:05:53

[latex]|x| + |y| =0\ ln x + ln y = 0\\ x, yin R_+\\ x +y =0\ ln (xcdot y) = 0\\ x +y =0\ xy=1\\ x +y =0\ y=frac{1}{x}\\ --------------------\\ x+frac{1}{x}=0\\ cfrac{x^2+1}{x}=0\\ x^2+1=0\\ xinemptyset [/latex] układ sprzeczny

Dodaj swoją odpowiedź