Matematyka
wikusia125
2017-06-22 00:42:07
1.Wykres funkcji kwadratowej f(x)=ax^2+bx+c jest symetryczny względem prostej x= -1 a różnica miejsc zerowych wynosi 2. Zbiorem wartości funkcji f jest przedział <-2; +nieskonczoność ). Oblicz współczynniki a b c. 2. Rozwiąż równanie f) x^4-10x^2+9=0 3) Liczbę 100 przedstaw jako sumę dwóch takich składników żeby ich iloczyn byl najwiekszy. Na dziś proszę ! :)
Odpowiedź
mundek121
2017-06-22 05:49:39

Zadanie wykonam w załączniku

Dodaj swoją odpowiedź