Matematyka
marpal997
2017-06-22 00:35:17
Proszę o rozwiązanie zadań.
Odpowiedź
TomLee
2017-06-22 01:43:48

W załączniku obliczenia, a tu skąd się wzięły: 33. a) alfa z twierdzenia o kątach wpisanych, opartych na tym samym łuku, kąt oparty na średnicy ma miarę 90 stopni, więc beta obliczona z sumy miar kątów w trójkącie b) beta z twierdzenia o czworokącie wpisanym w okrąg, kąt środkowy sąsiadujący z alfą z twierdzenia o kącie środkowym i wpisanym opartym na tym samym łuku c) promienie są równe więc kąty dopełniające alfa i beta mają miary 60 stopni oraz kąt oparty na średnicy ma miarę 90 stopni 34. wszystkie przykłady z tw. o kącie wpisanym i dopisanym opartym na tym samym łuku + w b) z tw. o kącie środkowym i wpisanym opartym na tym samym łuku + w c) kąt oparty na średnicy ma miarę 90 stopni oraz suma kątów w trójkącie to 180 stopni W razie pytań pisz :)

patrysia26294
2017-06-22 01:45:03

Zadanie wykonam w załączniku

Dodaj swoją odpowiedź