Geografia
Vanetta
2017-06-22 00:07:57
[SIÓDMA KLASA] Dlaczego w niektórych województwach są dwie stolice?
Odpowiedź
TynuŚ
2017-06-22 06:23:13

Dzieje się tak, ponieważ władze zostają rozdzielone na dwa miasta - ich siedziby nie znajdują się w jednym mieście, jak przykładowo we Wrocławiu czy Katowicach. W województwie lubuskim są dwie stolice: w Gorzowie Wielkopolskim ma siedzibę wojewoda, a w Zielonej Górze - władze samorządu województwa. W województwie kujawsko-pomorskim także są dwie stolice: w Bydgoszczy znajduje się siedziba wojewody i większość urzędów administracji państwowej, a w Toruniu znajduje się siedziba sejmiku wojewódzkiego i organów administracji samorządowej.

Dodaj swoją odpowiedź