Geografia
paula24
2017-06-21 23:54:17
[SIÓDMA KLASA] Wymień znane Ci narodowości, których przedstawiciele żyją w Polsce.
Odpowiedź
Michau123
2017-06-22 03:57:34

Mniejszości narodowe w Polsce: Niemcy, Białorusini, Ukraińcy, Litwini, Rosjanie, Wietnamczycy, Słowacy.

Dodaj swoją odpowiedź