Matematyka
klejnoty
2017-06-21 13:39:58
Pomoże ktoś w zadaniach?
Odpowiedź
papuga12a97
2017-06-21 13:52:23

a) 2x^3-3x^2+6x-9=0 x^2(2x-3)+3(2x-3)=0 (2x-3)(x^2+3)=0 2x=3    x^2=-3 r,sprz. x=3/2 odp:x=3/2 b) x^2+64=0 a=1,b=0,c=64 Δ=b²-4ac Δ=0-4·1·64=-256 delta mniejsza od zera czylinie ma rozwiązania c)x³-2x²=2x-4 x²(x-2)=2(x-2) (x²-2)(x-2)(-x+2)=0 x²=2  x=2  -x=-2 odp: x=√2 x=2 x=2

madzialena1706
2017-06-21 13:53:38

Zadanie wykonam w załączniku

Dodaj swoją odpowiedź