Geografia
Bociekocham13
2017-06-21 23:33:47
[SIÓDMA KLASA] Jakie są rodzaje gmin i powiatów?
Odpowiedź
kinga09998
2017-06-22 01:24:30

Wyróżniamy dwa rodzaje powiatów: ziemski i grodzki. Powiaty ziemskie to przede wszystkim obszary wiejskie, a powiaty grodzkie to zwykle większe miasta, np. Kraków. Wyróżniamy trzy rodzaje gmin: miejską, miejsko-wiejską i wiejską.

Dodaj swoją odpowiedź