Geografia
aneta2862
2017-06-21 23:26:57
[SIÓDMA KLASA] Na podstawie wykresu przedstawiającego udział ludności w wieku 0-14 lat oraz w wieku 65 lat i więcej w Polsce w wybranych latach wybierz poprawne określenia w poniższym zdaniu. Od 1990 roku maleje / rośnie udział osób w wieku 65 lat i więcej, a rośnie / maleje udział osób w wieku 0-14 lat, co świadczy o starzeniu się polskiego społeczeństwa.
Odpowiedź
TurboPL
2017-06-22 03:35:46

Od 1990 roku rośnie udział osób w wieku 65 lat i więcej, a maleje udział osób w wieku 0-14 lat, co świadczy o starzeniu się polskiego społeczeństwa.

Dodaj swoją odpowiedź