Geografia
norbid1997
2017-06-21 23:20:07
[SIÓDMA KLASA] Omów zmiany liczny ludności Polski i Europy po II wojnie światowej.
Odpowiedź
monia212124
2017-06-22 03:49:32

Od zakończenia II wojny światowej do połowy lat 90. XX wieku liczba ludności w Polsce rosła. W latach 1999-2007 odnotowano spadek liczby ludności. W latach 2008-2011 liczba ludności wzrosła, a w 2012-2015 ponownie spadła. W 2015 r. w Polsce mieszkało 38,4 mln osób. W Europie niski, a czasem ujemny, przyrost naturalny stanowi problem. Liczba ludności utrzymuje się na podobnym poziomie od 1950 do 2015 r. Minimalnie wzrosła w latach 90-tych, jednak obecnie znowu wydaje się maleć.

Dodaj swoją odpowiedź