Geografia
kosteczka22
2017-06-21 23:06:27
[SIÓDMA KLASA] Na jakie państwa podzieliła się Jugosławia po wojnie domowej w latach 1991-95?
Odpowiedź
bourne
2017-06-22 05:03:53

Jugosławia podzieliła się na: Chorwację, Słowenię, Macedonię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę oraz Serbię.

oliplo
2017-06-22 05:05:08

Państwa powstałe po podziale Jugosławii: Bośnia i Hercegowina, Słowenia, Macedonia, Chorwacja, Serbia, Czarnogóra.

Dodaj swoją odpowiedź