Geografia
Wall0e
2017-06-21 22:59:37
[SIÓDMA KLASA] Prawda czy fałsz: 1. Przełom lat 70. i 80. XX wieku w Polsce to wyż demograficzny. 2. Kosowo jest społeczeństwem młodym. 3. Średnia długość trwania życia w Polsce jest niższa niż w większości krajów Europy. 4. Wiek przedprodukcyjny mężczyzn jest dłuższy niż kobiet.
Odpowiedź
zelkowo
2017-06-22 05:20:50

1. Przełom lat 70. i 80. XX wieku w Polsce to wyż demograficzny. PRAWDA 2. Kosowo jest społeczeństwem młodym. PRAWDA 3. Średnia długość trwania życia w Polsce jest niższa niż w większości krajów Europy. PRAWDA 4. Wiek przedprodukcyjny mężczyzn jest dłuższy niż kobiet. FAŁSZ

Dodaj swoją odpowiedź