Geografia
patr10
2017-06-21 22:52:47
[SIÓDMA KLASA] Przeanalizuj poniższy wykres przedstawiający liczbę kobiet przypadających na 100 mężczyzn w wybranych grupach wiekowych w Polsce w 2015 r. i wyciągnij wnioski.
Odpowiedź
SSSanderkaaa
2017-06-22 01:41:48

Im wyższy wiek, tym więcej kobiet przypada na 100 mężczyzn. Oznacza to, że im starsze grupa społeczeństwa, tym mniej mężczyzn żyje. Wynika to z faktu, że kobiety w Polsce żyją dłużej, a w najstarszych rocznikach widzimy też przewagę liczebną kobiet, ponieważ wielu mężczyzn poległo na wojnie. Różnice w liczebności zaczynają się ujawniać po 65 roku życia.

Dodaj swoją odpowiedź