Geografia
Gabula17
2017-06-21 22:39:07
[SIÓDMA KLASA] Jakie są czynniki wpływające na liczbę urodzeń w Polsce?
Odpowiedź
fiolek20
2017-06-21 23:28:48

Do czynników wpływających na liczbę urodzeń w Polsce należą: - sytuacja ekonomiczna (np. złe warunki mieszkaniowe, brak środków na utrzymanie kilkorga dzieci) - względy społeczne (lepsza znajomość metod planowania rodziny, skupianie się na karierze zawodowej) - polityka państwa

Dodaj swoją odpowiedź