Geografia
Pawciokc
2017-06-21 22:32:17
[SIÓDMA KLASA] Jakie jest rozmieszczenie ludności w Polsce?
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-06-22 00:09:21

Rozmieszczenie ludności w Polsce jest nierównomierne. Są obszary bardzo gęsto zaludnione, ale są i takie, które są niemal bezludne. Średnia gęstość zaludnienia w Polsce w 2016 r. wynosiła 123 osoby na 1 km². Najgęściej zaludnione jest woj. śląskie (371 os./km² w 2016 r.), a najrzadziej woj. podlaskie (59 os./km² w 2016 r.).

Dodaj swoją odpowiedź