Geografia
rybaG13
2017-06-21 22:25:27
[SIÓDMA KLASA] Wybierz czynniki, które sprzyjają koncentracji ludności na danym obszarze: teren górski, złoża węgla kamiennego, surowe zimy, bardzo upalne i suche lata, występowanie czarnoziemów, dostęp do opieki zdrowotnej, rozwój linii kolejowych
Odpowiedź
ja3009
2017-06-22 04:39:08

złoża węgla kamiennego, występowanie czarnoziemów, dostęp do opieki zdrowotnej, rozwój linii kolejowych

Dodaj swoją odpowiedź