Geografia
Konto usunięte
2017-06-21 22:18:37
[SIÓDMA KLASA] Porównaj zmiany wartości współczynnika przyrostu naturalnego w Polsce i w wybranych krajach Europy w latach 2005-2015.
Odpowiedź
preston
2017-06-22 02:54:31

2005: - Polska: 0‰ - Francja: 8‰  - Węgry: -4‰ - Serbia: -4,5- -5‰ - Irlandia: nieco ponad 4‰  2010: - Polska: niemal 1‰ - wzrost - Francja: 10,5-11‰ - wzrost - Węgry: -4‰ - wzrost i następnie spadek - Serbia: -5‰ - spadek  2015: - Polska: ok. -0,7‰ - spadek - Francja: 71‰ - spadek - Węgry: -4‰ - wzrost i następnie spadek - Serbia: -5,5-6‰ - spadek

Dodaj swoją odpowiedź