Geografia
basia828
2017-06-21 22:11:47
[SIÓDMA KLASA] Wybierz prawidłową odpowiedź: 1. W 2015 r. w rolnictwie pracowało w Polsce: A. 13% pracujących B. 17,5% pracujących C. 11,5% pracujących 2. W krajach słabo rozwiniętych najwięcej osób pracuje w sektorze: A. usługowym B. rolniczym C. przemysłowym
Odpowiedź
sdaaffsa
2017-06-22 02:05:51

1. W 2015 r. w rolnictwie pracowało w Polsce: C. 11,5% pracujących   2. W krajach słabo rozwiniętych najwięcej osób pracuje w sektorze: B. rolniczym

Dodaj swoją odpowiedź