Geografia
Vocare
2017-06-21 22:04:57
[SIÓDMA KLASA] Na podstawie rocznika statystycznego oraz innych źródeł informacji ustal, które miejsce w Europie pod względem powierzchni i liczby ludności zajmuje Polska.
Odpowiedź
loves
2017-06-22 04:17:55

Pod względem powierzchni Polska jest na 11 miejscu w Europie. Pod względem liczby ludności Polska jest na 9 miejscu w Europie. Są to dane z 2014 r.

Dodaj swoją odpowiedź