Geografia
Majjjusia
2017-06-21 21:37:37
[SIÓDMA KLASA] Wyjaśnij, dlaczego czynniki społeczno-ekonomiczne w coraz większym stopniu decydują o poziomie zaludnienia danego obszaru.
Odpowiedź
Cisorek
2017-06-22 02:41:27

Do czynników społeczno-ekonomicznych należą: - możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy - lepszy dostęp do opieki zdrowotnej - dawniej miasta przemysłowe przyciągały ludzi (Łódź, Katowice), obecnie miasta pełniące różne funkcje administracyjne są popularne (Warszawa, Kraków)   Coraz więcej Polaków przenosi się w miejsca, gdzie znajdą lepszą pracę i będą żyli na lepszym poziomie. Wielu studentów zostaje w miastach, w których ukończyli studia i tam szukają pracy. W większych miastach łatwiej też o dostęp do opieki medycznej. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach młodym ludziom (i nie tylko) nie jest trudno przenieść się do innego miasta w poszukiwaniu pracy. W związku z tym popularne ośrodki miejskie są mocno zaludnione.

Dodaj swoją odpowiedź