Geografia
Bartekx54
2017-06-21 21:30:47
[SIÓDMA KLASA] Wpisz w odpowiednie rubryki podane skutki migracji zagranicznych w Polsce. Skutki migracji a) pozytywne b) negatywne Do wyboru: wzrost tempa starzenia się społeczeństwa, rozłąka z rodziną, poprawa sytuacji materialnej emigrantów i ich rodzin, obniżenie poziomu bezrobocia, niedobór pracowników w wielu branżach.
Odpowiedź
lola1
2017-06-22 01:25:06

Skutki migracji a) pozytywne: poprawa sytuacji materialnej emigrantów i ich rodzin, obniżenie poziomu bezrobocia b) negatywne: wzrost tempa starzenia się społeczeństwa, rozłąka z rodziną, niedobór pracowników w wielu branżach

Dodaj swoją odpowiedź