Geografia
kiniunia
2017-06-21 21:10:17
[SIÓDMA KLASA] Odpowiedz na pytania: 1. Z czego wynika niewielka liczba urodzeń we współczesnej Polsce? 2. Dlaczego liczebność najstarszych roczników maleje?
Odpowiedź
Kacha1923
2017-06-22 03:04:21

Myślę, że przez rozwinięcie się antykoncepcji.

madzia20010
2017-06-22 03:05:36

1. Niewielka liczba urodzeń we współczesnej Polsce wynika między innymi z popularnego modelu rodziny z jednym dzieckiem, a także z tego, że ludzie skupiają się bardziej na karierze. 2. Liczebność najstarszych roczników maleje z przyczyn naturalnych.

Dodaj swoją odpowiedź