Matematyka
xxjustysia
2017-06-21 20:36:07
√5+√2/√50 Usuń niewymierność z mianownika
Odpowiedź
adam312
2017-06-21 22:48:41

[latex] frac{ sqrt{5} + sqrt{2} }{ sqrt{50} } * frac{ sqrt{50} }{ sqrt{50} } = frac{ sqrt{250} + sqrt{100} }{ 50 } = frac{5 sqrt{10}+10 }{50} = frac{ sqrt{10}+2 }{10} [/latex]

karola04141
2017-06-21 22:49:56

[latex]cfrac{sqrt{5}+sqrt{2}}{sqrt{50}}= cfrac{sqrt{5}+sqrt{2}}{5sqrt{2}}cdotcfrac{sqrt{2}}{sqrt{2}}=cfrac{(sqrt{5}+sqrt{2})cdotsqrt{2}}{5sqrt{2}cdotsqrt{2}}= \\\ =cfrac{sqrt{10}+2}{5cdot 2} =cfrac{sqrt{10}+2}{10}=cfrac{2+sqrt{10}}{10}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź