Matematyka
fillze
2017-06-21 19:41:27
Zosia dostała zestaw 40 zadań z matematyki. W poniedziałek zrobiła 0,4 wszystkich zadań z zestawu, a we wtorek 1/2 pozostałych. w środę, czwartek i piątek uporała się z resztą rozwiązując po tyle samo zadań dziennie. Oblicz ile procent zadań Zosia zrobiła we wtorek, a ile - w środę.
Odpowiedź
omg4
2017-06-22 01:09:41

Dane: 40 - liczba wszystkich zadań x- liczba zadań zrobionych w poniedziałek 0,4 * 40 = x -> x = 16 40-16 = 24 24 - Liczba zadan, które pozostało Zosii do zrobienia. y - zadania, które zrobiła we wtorek. 1/2 * 24 = 12 ( liczymy procent wykonanych zadań we wtorek ) 12 / 40 * 100% = 0,3 * 100% = 30% 40 - 16 - 12 = 12 Na środę, czwartek i piątek zostało Zosii 12 zadań do zrobienia. Wiemy, ze każdego dnia zrobiła ich tyle samo, wiec 12 / 3 = 4 Zosia każdego kolejnego dnia wykonała po 4 zadania. 4/40*100%= 1/10*100%= 10% We wtorek wykonała Zosia 30% wszystkich zadań, a w środę wykonała 10% wszystkich zadan.

michal1234599
2017-06-22 01:10:56

0,4 * 40 = 16 ---> poniedziałek 40 - 16 = 24  0,5 * 24 = 12 ---> wtorek  12 : 3 = 4 ---> środa Procenty: [latex] frac{12}{40} = frac{3}{10} = 0,3 = [/latex]30% [latex] frac{4}{40} = frac{1}{10} = 0,1=[/latex]10% Odp. We wtorek zrobiła 30%, a w środę 10%. Pozdrawiam.

Dodaj swoją odpowiedź