Chemia
Landrynka1496
2017-06-21 18:05:47
[SIÓDMA KLASA] Marek odrabia prace domową i ma uzupełnić równania poniższych reakcji. Wpisz w odpowiednie miejsca produkty reakcji Węgiel + tlen->…; Tlenek węgla (IV)+magnez -> …+…; tlen+węgiel->…; Magnez+chlor-> …
Odpowiedź
middi
2017-06-21 23:13:14

Węgiel + tlen->tlenek węgla (II); Tlenek węgla (IV)+magnez -> węgiel+tlenek magnezu; tlen+węgiel->tlenek węgla (II); Magnez+chlor-> chlorek magnezu

Dodaj swoją odpowiedź