Historia
Bioly967
2017-06-27 14:10:47
Określ, kiedy zatwierdzono konstytucję obowiązującą we współczesnej Polsce. Napisz, kto był wówczas prezydentem naszego kraju.
Odpowiedź
Nikus287
2017-06-27 15:05:50

Najnowszą konstytucję uchwalono 2 kwietnia 1997 roku. Prezydentem był wówczas Aleksander Kwaśniewski.

czarek666666
2017-06-27 15:07:05

Konstytucję która obowiązuje w dzisiejszych czasach została zatwierdzona 2 kwietnia 1997 r. Przez ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego

Dodaj swoją odpowiedź