Matematyka
Rihanna2
2017-06-27 11:19:57
Oblicz pochodną funkcji: a. f(x)= frac{x^{3} }{2 x^{2} +1} b. 2^{5-2x ^{2} } [latex]2^{5-2x ^{2} } [/latex]
Dodaj swoją odpowiedź