Historia
kempa1990
2017-06-27 11:06:17
Scharakteryzuj politykę zagraniczną w latach 30 (krótko)
Odpowiedź
Karamy
2017-06-27 17:42:10

Polityka Zagraniczna w II RP określana była polityką równowagi i 'równych odległości'. Było to balansowanie i utrzymywanie dobrych stosunków zarówno z ZSRR jak i III Rzeszą Niemiecką. Polityka ta nie przyniosła pozytywnych skutków, ponieważ doprowadziła do zawarcia Paktu Niemiecko-Rosyjskiego (Ribentrop-Mołotow w sierpniu 1939r). Doprowadziło to do wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 roku.

Dodaj swoją odpowiedź