WOS
olka0022
2017-06-27 10:45:47
Podział klas społecznych i krótki ich opis Daje naj
Odpowiedź
maturzystka18
2017-06-27 13:20:04

klasa wyższa- wysoko wykwalifikowani specjaliści,właściciele dużych przedsiębiorstw , wysocy urzędnicy państwowi,politycy artyści,naukowcy klasa średnia - właściciele małych i średnich przedsiębiorstw,wykwalifikowani robotnicy, średni kupcy i rzemieślnicy, inteligencja  klasa niższa - właściciele małych gospodarstw rolnych,robotnicy,bezrobotni, robotnicy niewykwalifikowani  podklasa- osoby stale utrzymujące się z zasiłku dla bezrobotnych

Dodaj swoją odpowiedź