Matematyka
Konto usunięte
2017-06-27 10:25:17
1. Narysuj wykres funkcji f(x) = x² - 5x + 6.* 2. Określ jej dziedzinę, zbiór wartości, przedziały monotoniczności. 3. Zapisz ją w postaci kanonicznej. *Jakieś zdjęcie narysowanej funkcji w załączniku byłoby spoko, ale nie jest wymagane. Daję naj :)
Odpowiedź
Zomo
2017-06-27 10:51:36

x^2-5x+6  obliczamy deltę delta = 25 - 24 = 1  pierw,z delty = 1  miejsca zerowe, czyli x1 i x2 x1 = 5 + 1 /2 = 6/2 = 3 x2 = 5 -1/  2 = 4/2 = 2 współrzędne wierzchołka x w =-b/2a = 5/2 = 2 1/2 = 2,5 y w = - delta/4a y w = -1/4 = -1/4 rysujemy wykres, na osi x miejsca zerowe, x1 i x2 oraz współrzędne wierzchołka.Ramiona funkcji skierowane są do góry bo współczynnik a>0 określamy dziedzinę D = R zbiór wartości < -1/4 ; nieskończoność) malejąca (- niesk; 2,5) rosnąca   (2,5; niesk ) postać kanoniczna y = a(x-p)^2+ q...............gdzie p = -b/2a;     q = - delta/4a                                                  p = 2,5          q = - 1/4    są policzone wyżej jako x w i y w ; a = 1  y = 1(x-2,5 )^2 -1/4 = (x - 2,5)^2 - 1/4 

Dodaj swoją odpowiedź