Matematyka
brajan98
2017-06-27 08:56:27
Zadanie 1 Obiekt A ma masę 0,025t, obiekt B - 3,67kg, obiekt C - 678dag, obiekt D - 5676g. Ustawiając te obiekty w kolejności od najlżejszego do najcięższego, otrzymamy: a) C A B D b) A B C D c) B D C A d) D C B A Zadanie 2 Długości a=0,256km, b=72,5m, c=3745cm, d=264540mm ustawione w kolejności od najkrótszej do najdłuższej to: a) c a b d b) a b c d c) d a b c d) c b a d Zadanie 3 1cm na mapie o skali 1:100 000 odpowiada w terenie: a) 10km b) 1km c) 100m d) 100km Zadanie 4 Odległość między dwoma miastami wynosi 44km. Na mapie miasta te umieszczono w odległości 2,2cm. Mapę tę sporządzono w skali: a) 1:1 000 000 b) 1:2000 c) 1:200 000 d) 1:2 000 000 SZYBKOOOOO
Odpowiedź
lao6
2017-06-27 09:27:23

1] A=0,025t=25kg=25 000g B=3,67kg=3670g C=678dag =6780g D=5676g kolejność: B,D,C,A 2] a=0,256km=256m=256 000 mm b=72,5 m=7250cm=72 500mm c=3745cm= 37 450mm d=264 540mm kolejnosc: c,b,a,d 3] 1cm na mapie=100 000cm=1 km w terenie 4] 44km=4 400 000 cm 4400000: 2,2=2 000 000 skala: 1:2 000 000

Dodaj swoją odpowiedź