Historia
kotek1412
2017-06-27 08:42:47
Napisz list Piłsudskiego do Hitlera z marca 1933r. Wazne!! Proszę o dość długą odpowiedź.
Odpowiedź
langierekcukierek
2017-06-27 14:00:14

                                                            Sulejówek, 20 marca 1933 r.                            Szanowny Pan Adolf Hitler Kanclerz III Rzeszy Niemieckiej                  Na wstępie dziękuję za życzenia imieninowe , jakie napłynęły wczoraj z Pańskiej kancelarii. Przy okazji jeszcze raz serdecznie gratuluję objęcia stanowiska Kanclerza a także wprowadzenia decyzji o zmianie nazwy Pańskiego kraju. Jak mi wiadomo ,15 marca b.r , postanowił Pan, że Niemcy - Republika Weimarska, idąc za tradycją przodków, stają się III Rzeszą Niemiecką.           Zdecydowałem się rozpocząć z Panem prywatną korespondencję, aby porozmawiać o wzajemnych stosunkach między naszymi narodami. Jak Panu wiadomo, ostatnio wyłączyłem się z czynnego angażowania w sprawy polityczne, ale dobro Ojczyzny wciąż leży mi na sercu. Stosunki między naszymi narodami nie zawsze układały się przyjaźnie. Pierwszym władcą niemieckim , który sprzyjał Polakom był Otton III , nota bene, twórca I Rzeszy Niemieckiej. Sądzę, że i Pan wzorując się na ideach przez niego propagowanych, będzie dążył do pokojowych rozwiązań. Pokój jest potrzebny Europie, która jeszcze nie otrząsła się z traumy ostatniego konfliktu światowego. Ponadto od kilku lat świat i Europę gnębi kryzys gospodarczy. jego skutki odczuwają tez Polska i Niemcy. Musimy zrobić wszystko, aby nie uwikłać się w niepotrzebny konflikt, który miałby zgubne skutki dla naszych narodów. Polska stara się zjednoczyć i podnieść z ruiny  gospodarczej, jaką nam zgotowali zaborcy. Niemcy ponoszą konsekwencje ostatniej wojny. Jak widać wiele nas łączy.  Ze wschodu wciąż istnieje realna groźba "powodzi komunizmu", zagrażająca naszym demokracjom. Musimy temu w jakiś sposób zapobiec.              Mniemam , iż teraz gdy Pańska partia ma tak ogromna przewagę w parlamencie, Pańskie zdanie będzie miało ogromny wpływ na decyzje podjęte przez rząd niemiecki. Mam nadzieję, że znajdziemy wspólne i najlepsze rozwiązanie dla dobra dla naszych narodów.            Kończąc, życzę Panu dalszych sukcesów w karierze politycznej, a politykom naszych krajów owocnych rozmów między sąsiedzkich.                                                Marszalek Józef Piłsudski

Dodaj swoją odpowiedź