Historia
maliiinka
2017-06-27 06:53:27
przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji. następnie wykonaj polecenia. 1. wyjasnij jakie elementy charakterystyczne dla kultury masowej przedstawia ilustracja. 2.wymień trzech innych bohaterów kultury masowej. . . .
Odpowiedź
Perwol
2017-06-27 10:52:43

1. - Ilustracja przedstawia kadr z filmu fantastyczninaukowego "Superman" produkcji amerykańsko-brytyjskiej. Film jest skierowany do masowego , nie indywidualnego odbiorcy. -Celem produkcji jest zysk , wartość artystyczna ma drugorzędne znaczenie -Film cechuje standaryzacja 2.-Robocop -Spider-Man - Batman

Dodaj swoją odpowiedź