Chemia
maybefuture
2017-06-21 16:50:37
[SIÓDMA KLASA] Czy wiesz które to są substraty, a które produkty? Fosfor+tlen -> tlenek fosfotu (V); Węgiel + tlen->tlenek węgla (II); Tlenek węgla (IV)+magnez -> węgiel+tlenek magnez
Odpowiedź
drastyczna
2017-06-21 22:57:40

Substraty zawsze są po lewej a produkty po prawej stronie równania. Substraty: Fosfor+tlen ; Węgiel + tlen; Tlenek węgla (IV)+magnez ;produkty: tlenek fosfotu (V); tlenek węgla (II); węgiel+tlenek magnezu

Dodaj swoją odpowiedź