Matematyka
kamilzdw2
2017-06-27 04:57:17
1.Jak rowiązać te równania? A) 2a+(3a-7) = B) 2(x-4)=6 C) 3x-4=12 2. Doprowadzić do najprostszej postaci : A) 3(x-5)-2(x-3)=
Odpowiedź
dominiczka1212
2017-06-27 10:37:35

1 a) [latex]2a+(3a-7)=2a+3a-7=5a-7[/latex] b) [latex]2(x-4)=6[/latex] [latex]2x-8=6[/latex] [latex]2x=14[/latex] [latex]x=7[/latex] c) [latex]3x-4=12[/latex] [latex]3x=16[/latex] [latex]x= frac{16}{3} [/latex] 2 a) [latex]3(x-5)-2(x-3)=3x-15-2x+6=x-9[/latex] Pozdrawiam :)

krystek290296
2017-06-27 10:38:50

zad.1 a) 2a+(3a-7)=2a+3a-7=5a-7 b) 2(x-4)=6 2x-8=6 2x=6+8 2x=14   /:2 x=7 c) 3x-4=12 3x=12+4 3x=16   /:3 x=5 1/3 zad.2 3(x-5)-2(x-3)=3x-15-2x+6=x-9

Dodaj swoją odpowiedź