Chemia
Konto usunięte
2017-06-27 03:48:57
Oblicz ilość ciepła wydzielającego się w reakcji 1095,0 g Al(s) ze stechiometryczną ilością Mn3O4(s)w warunkach standardowych. Wynik podaj w J. W reakcji powstają: Al2O3(s), Mn(s). Standardowe entalpie tworzenia Al2O3(s) i Mn3O4(s) wynoszą odpowiednio -1675kJ/mol oraz -1388kJ/mol.
Odpowiedź
Emilcia95
2017-06-27 09:01:15

2Al + 3O2 -----> Al2O3   -1675 kJ /mol 3Mn + O2 -----> Mn3O4     -1388 kJ / mol Nasza reakcja ma następujący przebieg: 8Al + 3Mn3O4 --à 4Al2O3 + 9Mn 2Al + 3/2O2 ------> Al2O3  ΔH spal. =  -1675 kJ /mol                   / *4 3Mn + 2O2 -----> Mn3O4     ΔH spal. = -1388 kJ / mol             / *3  (obracamy równanie i zmieniamy znak entalpi) 8Al + 3Mn3O4 -------> 4Al2O3 + 9Mn ΔH reakcji = 4* -1675 + 3*1388 = -6700 + 4164 = -2536[kJ]   /:8 ΔH = -317 kJ / mol (Al) Więc z każdego mola(27g) Al powstaje 317kJ energii. 27g ------ 317kJ 1095g ----- x kJ x = 1095g * 317 kJ / 27g = 12856,1111 kJ  =  12856111,11J ODP: Ta ilość ciepła to 12856111,11J. :-) ;-)

Dodaj swoją odpowiedź