Chemia
danieldamian
2017-06-27 03:01:07
Reakcje alkoholi wielowodorotlenowych próba z CuSO4 Przygotować dwie czyste probówki. Do obydwu wlać po ok. 1 ml 10% roztworu siarczanu VI miedzi II (CuSO4) i następnie po ok. 1 ml 10% NaOH. W jednej probówce do wytrąconego niebieskiego osadu Cu(OH)2 dodawać kroplami glicerynę i zawartość probówki mieszać, aż do rozpuszczenia osadu. W drugiej probówce do niebieskiego osadu Cu(OH)2 dodawać kroplami alkohol metylowy. Zanotuj zaobserwowane zjawiska dotyczące zachowania się osadu Cu(OH)2 w obecności alkoholu trójwodorotlenowego i jednowodorotlenowego. Wyjaśnij zaobserwowane reakcje.
Odpowiedź
AndWiel
2017-06-27 07:02:11

W probówce z metanolem nie widać żadnych zmian. W probówce z gliceryną osad zanika a roztwór przybiera fioletową(szafirową barwę). Wniosek: Wodorotlenek miedzi(II) nie reaguje z alkoholami monohydroksylowymi. Reaguje natomiast z alkoholami polihydroksylowymi, dając związek chemiczny o szafirowej barwie. Równanie reakcji: C₃H₅(OH)₃ + Cu(OH)₂ ---> C₃H₅(OH)O₂Cu + 2H₂O CH₂ - OH                                 CH₂ - O - Cu  I                                                 I             / CH - OH   + Cu(OH)₂  ------>  CH -   O                     + 2H₂O  I                                                 I   CH₂ - OH                                  CH₂ - OH  :-) ;-)

Dodaj swoją odpowiedź